EYOF 2021 Košice

EYOF 2019 Baku

EYOF 2017 Gyor

Predstavujeme Výzvu vláde SR pod titulom OLYMPIÁDA V KOŠICIACH – ŠPORTOVÁ BUDÚCNOSŤ KOŠÍC, ktorej cieľom je dôstojne zorganizovať Európsky olympijský festival mládeže (EYOF – Košice 2021). Táto udalosť je pre Košice veľmi významná nielen z pohľadu prestíže a zviditeľnenia Košíc ako mesta európskeho športového diania v roku 2021, ale má vážny dopad aj na ďalšiu budúcnosť športu v našom meste. V súvislosti s mládežníckou olympiádou sa totiž vybudujú športové stánky, ktoré budú Košičanom slúžiť po ďalšie roky.

  • Chceme mať športoviská, ktoré sa vyrovnajú európskemu štandardu?
  • Je našim cieľom vychovávať  športovcov pre olympijské hry?
  • Veríme, že posunieme Košice do srdca športovej Európy?
  • Chceme, aby vybudované športoviská slúžili v budúcnosti nám a našim deťom?
  • Veríme, že v Košiciach dokážeme zorganizovať medzinárodné športové podujatia?
  • Veríme, že šport by takto pomohol rozvoju nášho mesta a kraja?
  • Chceme mať moderné a ľahko prístupné športoviská, za ktorými nemusíme cestovať do zahraničia?

O týchto krokoch sa však rozhoduje aj v týchto chvíľach na úrovni vlády Slovenskej republiky.Nenechajme si zobrať šancu na športovú budúcnosť Košíc. Toto nie je o politike, toto je o ľuďoch, o našom meste, o našom regióne, o našej krajine.Podpisom tejto výzvy podporíte veľkú vec. Podporíte projekt, ktorý na Slovensku nemá obdoby. Podporíte šport v Košiciach.