Tvrdenia podpredsedu vlády Richarda Rašiho a ich porovnanie so skutočnosťou

Richard Raši: Vláda by sumou 12 miliónov eur podporila investície do športovísk a ďalšími desiatkami miliónov rekonštrukciu internátov Technickej univerzity v Košiciach a výstavbu NTC.

Skutočnosť: Vláda chce dať 12 milión eur len na samotnú organizáciu EYOF (tá by stála minimálne 13 miliónov eur) a nič na výstavbu alebo rekonštrukciu športovísk. Pri výstavbe NTC existuje Memorandum, že vláda naň prispeje 60 percentami. Pôvodná suma určená na výstavbu NTC mala byť okolo 15 miliónov eur, čiže vláda by naň prispela 9 miliónmi eur. Momentálne sa však podľa slov predstaviteľov Slovenského tenisového zväzu, ktorý je spoluinvestor NTC, uvažuje o multifunkčnej hale na mieste NTC s odhadovaným nákladom 30 miliónov eur. Žiaden predstaviteľ vlády Mestu Košice doteraz nedal záruky, že by vláda v takom prípade poskytla na výstavbu NTC 60 percent – 18 miliónov eur. Čo sa týka rekonštrukcie internátov na Jedlíkovej ulici, už sa nehovorí o 25 miliónov eur, ale len o 21 miliónoch eur alebo aj nižších sumách.

Raši: Mesto chce minúť na 25-metrový bazén 20 miliónov eur

Skutočnosť: Aby sme toto klamstvo uviedli na správnu mieru – ide o bazén 50*25 metrov s 10 dráhami. Dal by sa využívať na medzinárodné súťaže FINA v krátkom bazéne, kde je podmienkou pre ich usporiadanie, aby mali minimálne 10 dráh. Išlo by napríklad o medzinárodné súťaže v dlhom 50-metrovom bazéne, ale aj o súťaže v krátkom 25-metrovom bazéne na 10 dráhach. Takýto bazén by bol jediný na Slovensku, zároveň by sa k nemu postavil ešte menší vyplavovací, resp. výukový bazén. Využíval by sa na vodné pólo, plávanie, synchronizované plávanie a bol by určený aj pre verejnosť v rámci tzv. Národného tréningového centra – východ. Ak by sa jeho výstavba nerealizovala, museli by sa plavecké súťaže počas EYOF uskutočniť v Mestskej krytej plavárni. Mesto by v takom prípade dostalo výnimku, keďže plavecký bazén nevyhovuje medzinárodným štandardom potrebných pre organizovanie súťaží.

Raši: Rekonštrukcia košického kúpaliska Čéháčka s tromi bazénmi – z toho jedným úplne novým nerezovým, celým areálom a celým zázemím stála necelých 5 miliónov eur. V Győri práve na EYOF postavili dvojnásobne veľký krytý bazén olympijských rozmerov za polovicu toho, čo dal do rozpočtu primátor.

Skutočnosť: Celkové náklady na výstavbu bazéna v Győri boli 11,5 milióna eur. Ich bazén sa však s tým, ktorý by mohol byť v Košiciach, ak sa zrealizuje optimálna varianta výstavby infraštruktúry pre EYOF, nedá úplne porovnávať. Podľa vedúceho referátu mládeže a športu magistrátu Mesta Košice Ivana Šuleka, ak by sa začalo uvažovať o optimálnej variante usporiadania EYOF, výstavba nového plaveckého centra v Košiciach by podľa predbežných cenových ponúk, ktoré má k dispozícii, mohol stáť 10 – 12 milión eur + DPH + peniaze na vysporiadanie pozemkov. Bazény sa dajú postaviť od 6 miliónov do 40 miliónov eur, ale všetko je závislé od toho, aká je to stavba, čo je ich súčasťou (telocvične, fitness, sauny, koľko dráh, aká veľká tribúna, aký materiál bol využitý, aká je technológia, či je voda z geotermálneho vrtu atď.).

Raši: Mesto chce postaviť prestrešenie na kúpalisku ČH za 750 tisíc eur, prestrešenie nie je pre potreby EYOF požadované

Skutočnosť: Prestrešenie by sa realizovalo ako alternatíva v prípade, žeby sa nepristúpilo k výstavbe nového 25x50m širokého bazéna. Výstavba prestrešenia by zahŕňala aj výstavbu zázemia na prezliekanie, tunel a parkovací dom pre desiatky automobilov. Zároveň by sa tým urobilo premostenie starej krytej plavárne a „čéhačka“, ktoré by tak mohlo byť celoročne využité a verejnosť v meste by mala ďalší dočasne krytý bazén – cez nafukovaciu halu v zimných mesiacoch.

Raši: Mesto chce kúpiť dvojhalu na Abovskej ulici za 2,5 milióna eur a pritom sa bude využívať len týždeň počas EYOF. Lepší by bol prenájom.

Skutočnosť: Dvojhala je alternatíva v prípade, ak majiteľ haly Cassosport nezrealizuje 3-miliónovú investíciu, ku ktorej sa zmluvou s Mestom Košice zaviazal. Momentálne je hotová jedna hala na Abovskej ulici, od súkromného majiteľa si ju prenajíma tamojšia škola, druhá hala s tribúnou a zázemím na všetky loptové hry sa môže začať stavať okamžite, prípravné práce už boli začaté. Majiteľ oboch hál dal mestu ponuku, aby kúpilo obe haly za 2,5 milióna eur s tým, že druhú, zatiaľ nedostavenú halu, odovzdajú do 6 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Pozemok, na ktorom je dvojhala, patrí mestu. Nevyžadovalo by si to žiadne ďalšie investície, išlo by o prvú a jedinú modernú dvojhalu v Košiciach na loptové hry, ktorá by bola v majetku mesta. Navyše z dlhodobého hľadiska je lepšie mať dve telocvične v správe mesta ako si jednu prenajať na týždeň. Otázkou je, či by majiteľ súhlasil s prenájmom, ak sa už raz vyjadril, že ju chce predať.

Raši: Mesto chce dať 8 miliónov eur na nákup pozemku na „premiestnenie“ projektu NTC z Popradskej, nový pozemok má byť 20x drahší ako pôvodný. Národný tenisový zväz, ktorý je väčšinovým akcionárom NTC , považuje súčasnú lokalitu za ideálnu a je prakticky isté, že výstavba na inom mieste sa do začiatku konania EYOF 2021 nestihne.

Skutočnosť: Výstavba NTC na Popradskej ulici nie je možná, lebo ide o nevhodnú lokalitu a nie je tam vydané ani stavebné povolenie, keďže koncom januára špeciálny stavebný úrad zastavil stavebné konanie. Zároveň proti výstavbe existuje petícia, ktorú podpísalo vyše 1500 ľudí. To sú dôvody, prečo hľadáme novú lokalitu, kde by sa NTC mohlo stavať. V hre je viacero lokalít.

Raši: Mesto chce stavať Centrum úpolových športov za 3 milióny eur.

Skutočnosť: Investíciu nemalo realizovať mesto, ale Zápasnícky klub Košice 1904, ktorého predsedom je Ján Tokár – advokát Richarda Rašiho v jeho súkromnom spore s predsedom KSK Rastislavom Trnkom. Do dnešného dňa sa k financovaniu stavby nikto nehlási. Halu by okrem zápasníkov mohli využívať aj judisti, boxeri alebo vzpierači. Pozemok na výstavbu tejto haly na ZŠ Fábryho bol z dôvodu osobitného zreteľa prevedený v prospech Zápasníckeho klubu Košice 1904. Ak sa nevybuduje NTC, Centrum úpolových športov by slúžilo pre organizovanie súťaží v jude počas EYOF.

Raši: Najhoršie však je, že rozbehnuté projekty ako napríklad NTC Košice či stavbu hál nové vedenie mesta a kraja zastavilo a dnes sa vyhovárajú na časovú tieseň, ktorú podľa nich vyrieši navýšenie rozpočtov.

Skutočnosť: Od roku 2016, keď sa rozhodlo o organizácii EYOF, až doteraz, sa v ére primátora Richarad Rašiho a potom jeho nástupcu Martina Petruška nezrekonštruovalo a ani nepostavilo ŽIADNE ihrisko, či hala, kde by sa počas Európskeho festivalu mládeže mohlo súťažiť. Nič sa nepohlo ani pri 3-miliónovej investícii do rekonštrukciu Haly Cassosport alebo Centra úpolových športov. Rovnako je to v prípade Angels Arény, kde za tri roky nedošlo k dohode ako vyriešiť majetko-právne problémy v súvislosti s dodávkou energií alebo výstavby šatní. Boli síce nejaké rokovania o dostavbe a rekonštrukcii Cassosportu, Hádzanárskej haly Slavomíra Šipoša, Atletického štadióna Watsonova, Krytej plavárne, či riešenia problémov v Angels Aréne alebo ďalších hál – všetko sú to však športoviská, ktoré nie sú priamo v správe mesta. Aj naďalej platí, že mesto nemá žiadny funkčný a moderný objekt vo vlastnej správe. Súčasný stav je z veľkej časti aj vizitkou predchádzajúceho vedenia mesta na čele s Richardom Rašim, ktorý bol primátorom mesta takmer 7,5 roka.